Servicii consulare. Vize

TAXE CONSULARE

SERVICIILE CONSULARE

pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate.

Taxele se percep in dolari canadieni, in luna mai 2019 la cursul de: 

1 EURO = 1.503 CAD

TARIFUL CONSULAR

Aplicabil serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice și

de oficiile consulare ale României din străinătate

Tariful consular prezentat în continuare este stabilit în baza dispozițiilor următoarelor acte normative:

  • Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiilor consulare ale României în strpinătate, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 400/2016 privind moralitățile tehnice de prestare a serviciilor consulare și controlul încasărilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate.

Cuantumul taxelor consulare este prevăzut în euro, în conformitate cu prevederile Legii nr. 198/2008. La misiunile diplomatice și la oficiile consulare din străinătate se percepe, după caz, tariful în euro sau echivalentul în dolari SUA ori în moneda locală.

 

A. DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE

1. ELIBERAREA UNUI PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC

Taxa consulară

0

Contravaloarea blanchetei pașaportului simplu electronic*

59 euro

Total

59 euro

*) Contravaloarea blanchetei pașaportului simplu electronic reprezintă un cost de producție, care se virează către producătorul blanchetelor respective.

2. ELIBERAREA UNUI PAȘAPORT SIMPLU TEMPORAR

Taxa consulară

0

Contravaloarea blanchetei pașaportului simplu temporar*

20 euro

Total

20 euro

*) Contravaloarea blanchetei pașaportului simplu temporar reprezintă un cost de producție, care se virează către producătorul blanchetelor respective.

 

B. VIZE

Pentru cetățenii statelor cu care UE a încheiat acorduri de facilitare a eliberării vizelor (Armenia, Albania, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Muntenegru, Federația Rusă și Ucraina), se aplică taxele convenite prin acordurile respective (după caz, 35 sau 70 euro).

Pentru cetățenii republicii Moldova, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la Spațiul Schengen. Pentru cetățenii Republicii Serbia și cetățenii Republicii Macedonia, titulari de pașapoarte fără date biometrice, vizele se acordă gratuit, până la aderarea României la Spațiul Schengen.

1. VIZĂ TRANZIT / TRANZIT AEROPORTUAR  

Taxa consulară

60 euro

Total*

60 euro

*) În situația în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma de 15 euro, cu titlu de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 60 de euro.

2. VIZĂ DE SCURTĂ ȘEDERE

Taxa consulară

60 euro

Total*

60 euro

*) În situația în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma de 15 euro, cu titlu de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 60 de euro.

3. VIZĂ DE LUNGĂ ȘEDERE

Taxa consulară

120 euro

Total*

120 euro

*) În situația în care viza se acordă în cel mult 48 de ore, din cuantumul total se deduce suma de 15 euro, cu titlu de taxă de urgență, fără modificarea totalului de 120 de euro.

 

C. SERVICII NOTARIALE

1. AUTENTIFICAREA UNUI ACT CU INCIDENȚĂ ÎN ACTIVITATEA NOTARIALĂ DIN ROMÂNIA.

Taxa consulară

0

Tariful de publicitate notarială*

3 euro

Total

3 euro

*) Tariful de publicitate notarială se percepe pentru înscrierea actelor respective în registrele naționale notariale și se virează către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

2. CERTIFICAREA MODIFICĂRILOR SURVENITE ÎN ROLUL DE ECHIPAJ AL NAVELOR, INCLUSIV SCHIMBAREA COMANDANTULUI DE NAVĂ, SAU PRELUNGIREA VALABILITĂȚII ACTELOR DE CONVENȚIE ALE NAVELOR

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total

35 euro

*) în situația în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgență (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.

3. ÎNREGISTRAREA ȘI VIZAREA PROTESTULUI DE MARE, A JURNALULUI DE BORD ȘI A JURNALULUI DE MAȘINI

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total

35 euro

*) în situația în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgență (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.

4. ELIBERAREA PERMISULUI PROVIZORIU DE NAȚIONALITATE, PENTRU NAVELE CONSTRUITE ÎN STRĂINĂTATE, ACHIZIȚIONATE SAU CĂRORA LISE SCHIMBĂ CLASA.

Taxa consulară

300 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total

305 euro

*) în situația în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgență (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va percepe o taxă suplimentară de 15 euro.

5. VERIFICAREA UNUI ACT ÎN ACTIVITATEA NOTARIALĂ DIN ROMÂNIA

Taxa consulară

0

Tariful notarial*

5 euro

Total

5 euro

*) tariful notarial se percepe pentru efectuarea operațiunii de verificare în registrele naționale notariale de către Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și se virează către această instituție.

 

D. CETĂȚENIA ROMÂNĂ

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE ACORDARE/REDOBÂNDIRE A CETĂȚENIEI ROMÂNE ÎN CONDIȚIILE ART. 10 ALIN (1) DIN LEGEA CETĂȚENIEI ROMÂNE NR. 21/1991, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Taxa consulară

60 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total

65 euro

 

2. ÎNREGISTRAREA CERERII DE RENUNȚARE LA CETĂȚENIA ROMÂNĂ

Taxa consulară

600 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total

605 euro

 

3. ÎNREGISTRAREA CERERII DE VERIFICARE A STATUTULUI JURIDIC AL UNEI PERSOANE FIZICE ÎN RAPORT CU STATUL ROMÂN

Taxa consulară

30 euro

Recuperări cheltuieli bugetare

5 euro

Total

35 euro

 

Serviciile consulare care nu sunt incluse în prezentul tabel se prestează cu titlu gratuit.

 

În conformitate cu Art. 4 şi 5 din Legea nr. 198/2008, cu modificările şi completările ulterioare, cursul de schimb mediu lunar Euro/CAD, reprezentat de  media cursurilor de schimb din luna precedentă, afişate de Banca Centrală a Canadei (Bank of Canada/Banque du Canada va fi anuntat la inceputul fiecarei luni pe site-ul ambasadei : ottawa.mae.ro

Gala Asociației Inginerilor Români din Canada

28.10.2019

Sâmbătă, 26 octombrie 2019, la Toronto, însărcinatul cu afaceri, Bogdan Mănoiu, a participat la cea de-a 14-a Gală a Asociației Inginerilor Români din …

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE

10.10.2019

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 - Material informativ- …

ANUNT - Alegeri pentru Președintele României 2019

17.09.2019

Actele de identitate, valabile în ziua votării, pe baza cărora se poate vota pentru alegerea Președintelui României în noiembrie 2019 sunt: Car…

Ghid privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

25.04.2019

În cadrul demersurilor de informare a cetățenilor români care se află temporar/permanent în străinătate, Agenția Națională de Administrare Fiscală…