Redactare/autentificare înscrisuri

Procura pentru cartea de identitate

Cartea de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român, care a împlinit vârsta de 14 ani, pentru a face dovada identităţii şi a domiciliului în România.

Atenţie! Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate. Persoanele interesate pot solicita autentificarea de către ambasada a unei procuri speciale prin care să împuternicească pe cineva din România pentru depunerea tuturor documentelor necesare eliberarii cărţii de identitate. Persoana împuternicită trebuie să se prezinte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din localitatea de domiciliu a solicitantului. Pentru eliberarea cărţii de identitate nu sunt acceptate procuri autentificate de notari publici canadieni.  

Cazuri în care se poate solicita cartea de identitate prin procură

Puteţi solicita autentificarea unei procuri pentru eliberarea cărţii de identitate daca aţi avut un act de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate), locuiţi în Canada şi în prezent vă aflaţi în una din aceste situaţii:

 • termenul de valabilitate a expirat;
 • doriţi să vă preschimbaţi buletinul de identitate;
 • actul este deteriorat, pierdut, furat sau distrus;
 • s-au modificat numele sau prenumele dumneavoastră, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii;
 • s-a schimbat domiciliul din România;
 • s-au schimbat denumirea sau a rangului localităţilor şi străzilor, au fost renumerotate sau rearondate imobilele, au fost infiitate noi localităţi sau străzi;
 • s-a atribuit un nou C.N.P.;
 • a expirat sau s-a revocat interdicţia titularului de a se afla în anumite localităţi;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • v-ati schimbat sexul;
 • actul a fost anulat.

Atenţie! Prima carte de identitate nu se poate obţine prin intermediul unui mandatar.

De ce trebuie să obţin o carte de identitate, dacă mă aflu în Canada?

Aveţi nevoie de cartea de identitate valabilă pentru a solicita un nou paşaport dacă vă aflaţi temporar în Canada, adică autorităţile canadiene nu v-au acordat dreptul de şedere permanentă, nu sunteţi cetăţean canadian sau aveţi un statut în curs de reglementare sau nereglementat, iar  domiciliul dumneavoastră este în România. Pentru a proba acest domiciliu trebuie să obţineţi cartea de identitate.

Cum se obţine procura specială pentru eliberarea cărţii de identitate?

Cartea de identitate se poate obţine în baza unei procuri speciale care poate fi autentificată doar la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate. În vederea autentificãrii procurii solicitantul trebuie să se prezinte personal la sediul ambasadei cu un act de identitate valabil românesc.

Atenţie: Certificatul de naştere, certificatul de căsătorie sau permisul de conducere nu sunt acte de identitate. Prin act de identitate se înţelege: paşaport, carte de identitate sau buletin de identitate.  

Totodată, este necesar ca solicitantul să deţină datele de identificare ale persoanei care urmeazã să fie împuternicită (nume, data si locul naşterii, domiciliul, seria şi numărul buletinului ori a cărţii de identitate, data eliberării, emitentul actului de identitate şi codul numeric personal).  

Fotografiile necesare

Aveţi nevoie pentru autentificarea acestei procuri de 4 (patru) fotografii color ; Dimensiunile celor 4 fotografii - 3 cm/4 cm cu o dungã albã jos de 7mm. Fundalul acestor poze trebuie să fie alb.

Pe verso vă adresăm rugămintea să treceţi cu majuscule numele şi prenumele.

Alte informaţii necesare:

Actele care trebuie prezentate de persoana împuternicită pentru obţinerea cărţii de identitate, precum şi alte informaţii utile sunt disponibile pe pagina de internet a Inspectoratului National pentru Evidenţa Persoanelor www.evidentapersoanelor.ro.

Atenţie! Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor solicită ca toate documentele care sunt necesare să fie prezentate împreună cu procura specială în original şi copie. În locul originalelor pot fi prezentate copii ale documentelor legalizate de ambasada.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

31.01.2017

La data de 1 februarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate …

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…

Creația muzicală românească reprezentată în concertul ”Women of Note” - un tribut adus femeilor compozitor europene

10.03.2017

Ambasada României, alături de alte ambasade și centre culturale din statele membre UE și Delegația UE în Canada a marcat Ziua Internațională a Femeii…

Eveniment de marcare a predării, de către România, a Președinției IHRA

08.03.2017

Luni 6 martie 2017, Ambasada României la Ottawa a găzduit un eveniment de marcare a încheierii mandatului României ca Președinte al Alianței…