Servicii consulare. Vize

Căsătoria la ambasadă

Formalităţi pentru încheierea căsătoriei la ambasadă/consulat

A. Încheierea căsătoriei între doi cetățeni români

Pentru a se putea oficia încheierea căsătoriei la Consulat, cetățenii români trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fi împlinit vârsta de 18 ani bărbatul și 16 ani femeia;
 • să nu fie deja căsătoriți;
 • să prezinte documente de identitate valabile (pașapoarte).

 

Acte necesare

a) declarația de căsătorie, semnată de viitorii soți la sediul consulatului;

b) pașapoartele românești sau alte documente de identitate românești, valabile;

c) certificatele de naștere în original;

d) câte o declarație scrisă și semnată personal, la sediul consulatului, de către fiecare dintre viitorii soți, din care să rezulte situația căsătoriilor anterioare, iar dacă este cazul:

 • copia sentinței de divorț sau a hotărârii de anulare a unei căsătorii anterioare;
 • certificatul de deces al fostului soț;
 • certificatul de căsătorie anterior, cu mențiunea desfacerii căsătoriei;

e) certificate medicale privind starea sănătații viitorilor soți, din care să rezulte clar dacă sunt sau nu apți pentru a încheia căsătoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii.

 

NOTA

Oficierea căsătoriei va avea loc după trecerea unui termen de 10 zile de la data depunerii cererii insoțită de celelalte acte menționate.

B. Încheierea căsătoriei între un cetățean român și un cetățean străin

NOTĂ: Canada nu interzice formal acest lucru dar recomandă ca pe teritoriul său să NU se oficieze căsătorii la misiunile diplomatice străine între cetățenii canadieni sau străini rezidenți în Canada, care vor produce efecte pe teritoriul canadian http://www.international.gc.ca/protocol-protocole/policies-politiques/circular-note_note-circulaire_xdc-0874.aspx?lang=eng&_ga=1.206251344.2127373874.1482425725

Pentru a se putea oficia încheierea căsătoriei la Ambasada sau Consulatul român, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fi împlinit vârsta de 18 ani bărbatul și 16 ani femeia;
 • să nu fie deja căsătoriți;
 • să prezinte documente de identitate valabile;
 • legea țării cetățeanului străin să nu prevada un impediment la căsătorie.

 

Acte necesare pentru cetățeanul român

a) declarația de căsătorie, semnată de viitorii soți la sediul consulatului;

b) pașaportul românesc valabil sau alt document de identitate valabil;

c) certificatul de naștere în original;

d) o declarație scrisă și semnată personal, la sediul consulatului, din care să rezulte situația căsătoriilor anterioare, iar dacă este cazul:

 • copia sentinței de divorț sau a hotărârii de anulare a unei căsătorii anterioare;
 • certificatul de deces al fostului soț;
 • certificatul de căsătorie anterior, cu mențiunea desfacerii căsătoriei;

e) certificatul medical privind starea sănătății, din care să rezulte clar dacă este sau nu pentru a încheia căsătoria; certificatul este valabil 14 zile de la data emiterii.

 

Acte necesare pentru cetățeanul străin

a) declarația de căsătorie, semnată la sediul consulatului;

b) un document de identitate valabil;

c) certificatul de naștere în original;

d) un certificat de celibat, eliberat de autoritățile competente ale statului al cărui cetățean este, sau de către misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui stat în Canada;

e) un certificat de cutumă privind condițiile de formă și de fond ale încheierii căsătoriei potrivit legii statului al cărui cetățean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autoritățile competente ale statului al cărui cetățean este, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al acelui stat în Canada.

 

NOTA

Oficierea căsătoriei va avea loc dupa trecerea unui termen de 10 zile de la data depunerii cererii însoțită de celelalte acte menționate.

Pentru actele prezentate de solicitanți care sunt redactate într-o limbă straină este necesară traducerea corespunzatoare în limba română. 

Primirea la Ambasadă a grupului de colindători de la Biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

28.12.2018

La 23 decembrie, Ambasada României la Ottawa a primit un grup de colindători de la biserica Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, la care s-a alăturat…

Discursul Dl. Bogdan Mănoiu, Însărcinat cu afaceri a.i. cu ocazia dezvelirii și sfințirii plăcii comemorative pentru omagierea soldaților români și canadieni care au pierit în Primul Război Mondial

11.12.2018

Your Grace, Bishop Ioan Casian, Very Reverend Father Petre Busuioc, Distinguished members of the Romanian clergy, Dear Mr Carter, mayor of the city of …

Dezvelirea și sfințirea unei plăci comemorative pentru omagierea soldaților români și canadieni care au pierit în Primul Război Mondial

11.12.2018

La 8 decembrie, însărcinatul de afaceri a.i. al României în Canada și atașatul apărării au participat la ceremonia de dezvelire și sfințire a unei…

Discursul Dl. Bogdan Mănoiu, Însărcinat cu afaceri a.i., cu ocazia înmânării distincțiilor conferite de Președintele României

11.12.2018

Stimaţi membri ai comunităţii educaţionale în limba română din regiunea metropolitană Toronto, Stimată doamna profesor Minodora Grigorescu, Stima…