Acte notariale

Legalizarea copiilor de pe inscrisuri

Potrivit Legii notarului public, misiunile diplomatice și oficiile consulare pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile originale prezentate de părți, numai după confruntarea copiei cu originalul.

Nu se pot elibera copii legalizate de pe alte copii legalizate. Cetățenii români pot solicita legalizarea de câtre Ambasadă sau Consulate a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată. Înscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizată sunt, de obicei, certificatele de stare civilă (certificatul de naștere, căsătorie sau deces), actele de studii (diplome, certificate), adeverințe sau alte documente, exceptând documentele de călătorie și de identitate.

Nu se pot elibera copii legalizate de pe înscrisurile care conțin corecuri, ștersături, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularități, dacă nu sunt confirmate prin semnătură și sigiliul autorității care le-a întocmit.

Înscrisurile sub semnătură privată trebuie să fie scrise cursiv, fără ștersături, corecturi și spații libere care prin completare ar putea schimba sensul acestora. Responsabilitatea asupra conținutului acestor acte revine în mod exclusiv solicitantului.

Pentru obținerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul va prezenta înscrisul oficial sau sub semnatură privată în original, precum și documentul de călătorie valabil.

Legalizarea de copii se poate face și prin poștă. În acest caz va fi transmis înscrisul respectiv, o fotocopie a documentului de călătorie valabil al solicitantului, precum și un plic autoadresat, timbrat și recomandat pentru retur (XpressPost cu semnatura de recepție sau FedEX).

Nu se percep taxe.

Termen de rezolvare: 2-3 zile lucrătoare (pentru documentele primite prin poștă).

Pentru petenții care se prezintă personal, este necesară o programare în prealabil. 

Intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

31.01.2017

La data de 1 februarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate …

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…

Creația muzicală românească reprezentată în concertul ”Women of Note” - un tribut adus femeilor compozitor europene

10.03.2017

Ambasada României, alături de alte ambasade și centre culturale din statele membre UE și Delegația UE în Canada a marcat Ziua Internațională a Femeii…

Eveniment de marcare a predării, de către România, a Președinției IHRA

08.03.2017

Luni 6 martie 2017, Ambasada României la Ottawa a găzduit un eveniment de marcare a încheierii mandatului României ca Președinte al Alianței…