Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul mortuar

Acte necesare pentru transportul rămăşiţelor pământeşti ale defunctului în România, în vederea inhumării. 

Pentru a se putea face transportul în România al rămășițelor pământești ale defunctului, companiile de transport internațional solicită o serie de documente speciale, care vor însoți sicriul, după cum urmează:

  1. certificatul de deces al defunctului - în original (Notă: în cazul în care certificatul este necesar în România, acesta va trebui, în prealabil, autentificat de catre MAE canadian și legalizat de către una dintre secțiile consulare ale României în Canada);
  2. certificat medical conform căruia defunctul nu a suferit de o boală infecțioasă sau contagioasă;
  3. certificatul de îmbălsămare;
  4. pașaportul/act de identitate al defunctului. 

NOTA: Documentele menționate la punctele b) si c) se asigură prin intermediul serviciilor casei funerare care a efectuat îmbălsămarea sau incinerarea.

Pe baza acestor acte furnizate de Casa funerară și/sau de către ruda cea mai apropiată, la cererea scrisă a unei persoane apropiate defunctului (în absența acesteia, cerere scrisă din partea casei funerare), în care își precizează adresa și raportul de rudenie, precum și ultima adresă a defunctului, ambasada eliberează pașaportul mortuar. Persoana care face solicitarea va anexa la cerere o fotocopie de pe un act de identitate al său și al decedatului.

Este necesară precizarea cu exactitate a cerințelor companiei de transport vizate, îndeosebi a rutei de transport (aeroport/locație plecare, aeroport/locație tranzit, aeroport/locație sosire și desitnație finală) pentru respectarea tuturor condițiilor impuse de aceasta.

În cazul persoanelor care la data decesului nu mai aveau cetățenia română, mai sunt necesare urmatoarele:

  • Declarația legalizată a titularului actului de concesiune prin care își exprimă acordul ca persoana decedată să fie înhumată în locul pe care îl deține în România;
  • Fotocopia actului de concesiune eliberat de administrația cimitirelor.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

31.01.2017

La data de 1 februarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate …

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…

Creația muzicală românească reprezentată în concertul ”Women of Note” - un tribut adus femeilor compozitor europene

10.03.2017

Ambasada României, alături de alte ambasade și centre culturale din statele membre UE și Delegația UE în Canada a marcat Ziua Internațională a Femeii…

Eveniment de marcare a predării, de către România, a Președinției IHRA

08.03.2017

Luni 6 martie 2017, Ambasada României la Ottawa a găzduit un eveniment de marcare a încheierii mandatului României ca Președinte al Alianței…