Transcrierea actelor de stare civilă emise de…

Atribuirea Codului Numeric Personal

Actualul sistem de emitere a paşaportului electronic cu date biometrice nu acceptă cereri din partea persoanelor fără cod numeric personal.

Ambasada poate atribui cod numeric personal doar în momentul înscrierii certificatului de naştere canadian şi doar pentru persoanele născute după 2004.

Pentru persoanele născute înainte de 2004 codul numeric personal se atribuie doar de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Durata de procesare a cererii este de 1-3 luni. 

Acte necesare:

  1. Cerere pentru atribuirea CNP-ului (se pune la dispoziţie de către Ambasadă)
  2. Copie a dovezii de cetăţenie română;
  3. Copii ale certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile române (certificat de naştere, dacă este cazul certificat de căsătorie, sentinţa de divorţ etc);
  4. Documentul de identificare valabil (act de identitate sau paşaport eliberat de autorităţile străine).

Persoanele care nu au CNP nu pot solicita eliberarea unui nou paşaport. Aceste persoane pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie, valabil 30 de zile, cu care se pot deplasa doar în România.

Program de lucru cu publicul - 30 aprilie - 1 mai 2018

24.04.2018

Vă informăm că Ambasada României la Ottawa nu are program de lucru cu publicul în zilele de Luni, 30 aprilie 2018 și Marți, 1 Mai 2018 (Ziua Muncii). …

Program de lucru cu publicul în perioada 20 aprilie - 11 mai 2018

16.04.2018

În perioada 20 aprilie - 11 mai 2018, Secția consulară a Ambasadei va funcționa în regim de permanență (preluarea solicitărilor de informații,…

Implementarea sistemului de notificare SMS cu privire la expirarea pasaportului

07.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…