Transcrierea actelor de stare civilă emise de…

Atribuirea Codului Numeric Personal

Actualul sistem de emitere a paşaportului electronic cu date biometrice nu acceptă cereri din partea persoanelor fără cod numeric personal.

Ambasada poate atribui cod numeric personal doar în momentul înscrierii certificatului de naştere canadian şi doar pentru persoanele născute după 2004.

Pentru persoanele născute înainte de 2004 codul numeric personal se atribuie doar de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

Durata de procesare a cererii este de 1-3 luni. 

Acte necesare:

  1. Cerere pentru atribuirea CNP-ului (se pune la dispoziţie de către Ambasadă)
  2. Copie a dovezii de cetăţenie română;
  3. Copii ale certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile române (certificat de naştere, dacă este cazul certificat de căsătorie, sentinţa de divorţ etc);
  4. Documentul de identificare valabil (act de identitate sau paşaport eliberat de autorităţile străine).

Persoanele care nu au CNP nu pot solicita eliberarea unui nou paşaport. Aceste persoane pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie, valabil 30 de zile, cu care se pot deplasa doar în România.

Intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

31.01.2017

La data de 1 februarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate …

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…

Creația muzicală românească reprezentată în concertul ”Women of Note” - un tribut adus femeilor compozitor europene

10.03.2017

Ambasada României, alături de alte ambasade și centre culturale din statele membre UE și Delegația UE în Canada a marcat Ziua Internațională a Femeii…

Eveniment de marcare a predării, de către România, a Președinției IHRA

08.03.2017

Luni 6 martie 2017, Ambasada României la Ottawa a găzduit un eveniment de marcare a încheierii mandatului României ca Președinte al Alianței…