Eliberare documente de identitate şi călătorie

Titlul de călătorie

Titlul de călătorie se eliberează cetățenilor români aflați în străinătate care nu mai posedă un document de călătorie valabil și permite titularului deplasarea exclusiv în România, o singură dată, unde va fi anulat.

ATENȚIE! Persoanele care călătoresc în România cu un titlu de călătorie trebuie să se asigure că sunt în posesia actelor prevăzute de lege și dispun de timpul necesar obținerii unui nou pașaport pentru a putea călători din nou în străinătate.

 

 Acte necesare eliberării unui titlu de călătorie:

  • cererea semnată de solicitant/de părinți, când titularul este minor;
  • pașaportul vechi - original;
  • raportul organelor de poliție (în original și traducere în limba română, efectuată de un traducator autorizat, legalizată la consulat; ambele documente vor fi trecute prin procedura supralegalizării) prin care s-a înregistrat declarația de furt al pașaportului (dacă este cazul). În cazul pierderii pașaportului se va da o declarație pe proprie răspundere privind împrejurările producerii evenimentului (formular tipizat pus la dispoziție de consulat);
  • acte românești de identitate sau de stare civilă, dacă pașaportul este pierdut sau furat;
  • in plus pentru MINORI: declarația de acord al părinților privind eliberarea titlului de călătorie, dată în scris și semnată la consulat sau autentificată de un notar public din România.
  • la familiile monoparentale: hotărârea judecătorească, emisă de o instanță din România, rămasă definitivă, prin care minorul a fost încredințat unuia dintre părinți, sau certificatul de deces al celuilalt părinte, înregistrate de autoritățile române - original.

 

Notă: Titlul de călătorie se eliberează în aceeași zi, la ambasadă, în cazul în care solicitantul poate prezenta un act de identitate românesc expirat (pașaport, carte de identitate) în care este inclus Codul Numeric Personal (nr. unic de 13 cifre, atribuit la naștere). În cazul în care pașaportul românesc și cartea românească de identitate sunt expirate de mai mult de 10 ani și nu conțin codul numeric personal al titularului, este necesară confirmarea prealabilă a identității solicitantului de către Direcția Generală de Pașapoarte. Aceeași procedură se aplică persoanelor care nu mai dețin documente de identitate românești (pașaport, carte de identitate, buletin de identitate).

Program de lucru cu publicul - 30 aprilie - 1 mai 2018

24.04.2018

Vă informăm că Ambasada României la Ottawa nu are program de lucru cu publicul în zilele de Luni, 30 aprilie 2018 și Marți, 1 Mai 2018 (Ziua Muncii). …

Program de lucru cu publicul în perioada 20 aprilie - 11 mai 2018

16.04.2018

În perioada 20 aprilie - 11 mai 2018, Secția consulară a Ambasadei va funcționa în regim de permanență (preluarea solicitărilor de informații,…

Implementarea sistemului de notificare SMS cu privire la expirarea pasaportului

07.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…