Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu temporar

Pașaportul simplu temporar, cu valabilitate de 1 an, va fi procesat și eliberat exclusiv în temeiul prevederilor legale, atunci când solicitantul probează necesitatea și capacitatea continuării imediate a călătoriei (bilet de avion sau alte documente) sau o situație de excepție/urgentă, documentată corespunzător, care să indice imposibilitatea procesării unui pașaport electronic simplu. Pașaportul simplu temporar se eliberează o singură dată. În cazul în care titularul intenționează să își continue călătoria sau șederea în străinătate și după data expirării valabilității documentului, acesta trebuie să solicite eliberarea unui pașaport simplu sau, după caz, a unui titlu de călătorie, înainte de această dată. Dacă, pe baza verificărilor făcute, nu se poate stabili cu certitudine identitatea solicitantului, acestuia i se elibereaza un titlu de călătorie.

Documente necesare eliberării pașaportului simplu temporar:

· Pașaportul anterior – dacă este cazul;

· documentul sau documentele prin care solicitantul probează necesitatea și capacitatea continuării imediate a călătoriei (bilet de avion sau alte documente) sau o situație de excepție/urgență;

· raportul organelor de poliție (original și traducere în limba română, efectuată de un traducător autorizat, legalizată la consulat; ambele documente vor fi trecute prin procedura supralegalizării) prin care s-a înregistrat declarația de furt a pașaportului (dacă este cazul). În cazul pierderii pașaportului se va da o declarație pe proprie răspundere la consulat privind împrejurările producerii evenimentului (formular tipizat pus la dispoziție de consulat);

· certificatul de naştere românesc - original;

· certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite), sentința de divorț (pentru persoanele divorțate), emisă de o instanță din România, cu mențiunea „Definitivă și irevocabilă”, certificatul românesc de deces al soțului/soției (pentru persoanele văduve) - original. 

NOTĂ: Se primesc numai certificate românești de stare civilă (naștere, căsătorie, deces); cele străine vor fi înregistrate în evidențele de stare civilă române conform prevederilor Legii nr. 119/1996 și se vor elibera certificate românești (vezi Transcrierea/înscrierea actelor de stare civilă străine). Persoanele care au divorțat în străinătate vor proceda conform pevederilor privind recunoașterea hotărârii de divorț pronunțate în străinătate, iar cele care doresc să-și schimbe numele pe cale administrativă în România, potrivit normelor legale; în cazul în care există necorespondență între numele/prenumele sau datele personale înscrise în diferite acte, este necesară mai întai efectuarea corecțiilor de rigoare conform prevederilor legale.

· documentul care atestă dreptul de ședere legală în Canada, valabil înca cel puțin 6 luni (pașaport canadian, certificat de cetățenie, card de rezidență permanentă) - original;

· buletin/carte de identitate românească sau carte de identitate provizorie românească (aceasta numai însoțită de certificatul de naștere în original) – unde este cazul;

· la depunerea cererii, solicitantului i se prelevează amprentele digitale și imaginea facială;

· pentru dovedirea identității, solicitantul poate prezenta și documente eliberate de autoritățile române care îi atestă identitatea, expirate de cel mult 6 luni, însoțite de declarația pe propria răspundere că nu a pierdut cetățenia română;

· Pentru minori, se vor prezenta, în plus, următoarele documente, astfel:

În cazul minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani:

· certificat de naștere – original;

· declarația de acord al părinților/părintelui supraviețuitor/părintelui căruia i-a fost incredințat minorul prin hotărâre judecătorească, emisă de o instanță din România, rămasă defintivă și irevocabilă, pentru eliberarea unui pașaport simplu temporar minorului – autentificată la consulat;

· certificat de deces, sau, de la caz la caz, hotarâre judecatorească, emisă de un tribunal din România, ramasă definitivă și irevocabilă - în original – dacă se prezintă doar declarația unuia dintre părinți;

· carte de identitate românească, carte de identitate provizorie românească (însoțită de certificatul de naștere în original) a părinților/părintelui.

în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani:

· documentele enumerate mai sus;

· carte de identitate românească, carte de identitate provizorie românească (numai însoțită de certificatul de naștere, în original), aflată în termen de valabilitate.

· taxa consulara (numerar sau money order) - A se vedea secțiunea Taxe consulare.

 Durata:

- Cererea se transmite în țară și, după verificările organelor de poliție din localitatea de domiciliu a persoanei, se comunică aprobarea sau refuzul de eliberare a pașaportului temporar. Procedura durează circa 7-10 zile lucrătoare.

- Solicitanților ale caror pașapoarte au expirat de mai puțin de 12 luni li se poate elibera pașaportul temporar - cu achitarea unei taxe de urgență - într-un interval de 48 de ore.

Program de lucru cu publicul - 30 aprilie - 1 mai 2018

24.04.2018

Vă informăm că Ambasada României la Ottawa nu are program de lucru cu publicul în zilele de Luni, 30 aprilie 2018 și Marți, 1 Mai 2018 (Ziua Muncii). …

Program de lucru cu publicul în perioada 20 aprilie - 11 mai 2018

16.04.2018

În perioada 20 aprilie - 11 mai 2018, Secția consulară a Ambasadei va funcționa în regim de permanență (preluarea solicitărilor de informații,…

Implementarea sistemului de notificare SMS cu privire la expirarea pasaportului

07.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…