Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

Cetățenii români aflați temporar în străinătate, la studii, burse, în vizită sau cucontract de muncă pe durată determinată, pot solicita eliberarea unui nou pașaport electronic simplu de cetățean român cu domiciliul în România.

Documente necesare:

· vechiul pașaport - original;

NOTĂ: În cazul DISTRUGERII pașaportului simplu, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiția ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

· raportul poliției (original și traducere în limba româna, efectuată de un traducator autorizat; ambele documente vor fi trecute prin procedura supralegalizarii) eliberat în urma declarației de furt a pașaportului, atunci când este cazul; fără acest document, cererea de obținere a unui nou pașaport nu va putea fi înregistrată. În cazul pierderii pașaportului se va da o declarație pe propria răspundere privind împrejurarile producerii evenimentului (formular tipizat pus la dispoziție de consulat);

· certificatul de naștere - original;

· acte românești (certificat de căsătorie, hotarâre de divorț rămasă definitivă și irevocabilă) care atestă schimbarea de statut civil sau de nume și/sau prenume, când este cazul – original;

· cartea/buletinul de identitate românească, cartea de identitate provizorie românească (aceasta din urma acceptată numai însoțită de certificatul de naștere al titularului), aflate în termen de valabilitate - original;

În cazul în care nu dețineți carte (buletin) de identitate valabil, aveți posibilitatea de a solicita în România eliberarea unei carți de identitate provizorii, care va fi folosită pentru obținerea pașaportului. Cartea de identitate provizorie se poate obține în baza unei procuri autentificate la consulat. În acest caz, este suficientă prezentarea fotocopiilor actelor enumerate mai sus, pe care consulul aplica mențiunea „conform cu originalul”, cu excepția documentului care atestă dreptul de ședere în Canada, a cărui fotocopie trebuie legalizată la consulat. Consulatul va certifica, de asemenea, 3 fotografii identice, cu dimensiunea de 30 x 40 mm, cu o bandă albă de 7 mm la bază.

Pentru obținerea cărții provizorii de identitate NU se acceptă procurile trecute prin procedura supralegalizării, solicitantul urmând a se prezenta personal la misiunea diplomatică.

 

Intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

31.01.2017

La data de 1 februarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate …

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…

Creația muzicală românească reprezentată în concertul ”Women of Note” - un tribut adus femeilor compozitor europene

10.03.2017

Ambasada României, alături de alte ambasade și centre culturale din statele membre UE și Delegația UE în Canada a marcat Ziua Internațională a Femeii…

Eveniment de marcare a predării, de către România, a Președinției IHRA

08.03.2017

Luni 6 martie 2017, Ambasada României la Ottawa a găzduit un eveniment de marcare a încheierii mandatului României ca Președinte al Alianței…