Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

Cetățenii români aflați temporar în străinătate, la studii, burse, în vizită sau cucontract de muncă pe durată determinată, pot solicita eliberarea unui nou pașaport electronic simplu de cetățean român cu domiciliul în România.

Documente necesare:

· vechiul pașaport - original;

NOTĂ: În cazul DISTRUGERII pașaportului simplu, se va prezenta pașaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiția ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

· raportul poliției (original și traducere în limba româna, efectuată de un traducator autorizat; ambele documente vor fi trecute prin procedura supralegalizarii) eliberat în urma declarației de furt a pașaportului, atunci când este cazul; fără acest document, cererea de obținere a unui nou pașaport nu va putea fi înregistrată. În cazul pierderii pașaportului se va da o declarație pe propria răspundere privind împrejurarile producerii evenimentului (formular tipizat pus la dispoziție de consulat);

· certificatul de naștere - original;

· acte românești (certificat de căsătorie, hotarâre de divorț rămasă definitivă și irevocabilă) care atestă schimbarea de statut civil sau de nume și/sau prenume, când este cazul – original;

· cartea/buletinul de identitate românească, cartea de identitate provizorie românească (aceasta din urma acceptată numai însoțită de certificatul de naștere al titularului), aflate în termen de valabilitate - original;

În cazul în care nu dețineți carte (buletin) de identitate valabil, aveți posibilitatea de a solicita în România eliberarea unei carți de identitate provizorii, care va fi folosită pentru obținerea pașaportului. Cartea de identitate provizorie se poate obține în baza unei procuri autentificate la consulat. În acest caz, este suficientă prezentarea fotocopiilor actelor enumerate mai sus, pe care consulul aplica mențiunea „conform cu originalul”, cu excepția documentului care atestă dreptul de ședere în Canada, a cărui fotocopie trebuie legalizată la consulat. Consulatul va certifica, de asemenea, 3 fotografii identice, cu dimensiunea de 30 x 40 mm, cu o bandă albă de 7 mm la bază.

Pentru obținerea cărții provizorii de identitate NU se acceptă procurile trecute prin procedura supralegalizării, solicitantul urmând a se prezenta personal la misiunea diplomatică.

 

Program de lucru cu publicul - 30 aprilie - 1 mai 2018

24.04.2018

Vă informăm că Ambasada României la Ottawa nu are program de lucru cu publicul în zilele de Luni, 30 aprilie 2018 și Marți, 1 Mai 2018 (Ziua Muncii). …

Program de lucru cu publicul în perioada 20 aprilie - 11 mai 2018

16.04.2018

În perioada 20 aprilie - 11 mai 2018, Secția consulară a Ambasadei va funcționa în regim de permanență (preluarea solicitărilor de informații,…

Implementarea sistemului de notificare SMS cu privire la expirarea pasaportului

07.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…