Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Actele și taxele necesare pentru renunțarea la cetățenia română

În conformitate cu articolul 26 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată și modificată, acestea sunt următoarele :

 • Înregistrarea cererii  privind renunțarea la cetățenia româna: taxa consulară - A se vedea sectiunea Taxe consulare;
 • Publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial;
 • Cazierul judiciar din România ( valabil 3 luni de la data emiterii );
 • Adeverințe privind debitele către stat, eliberate de: 1) administrația financiară și 2) direcția de impozite și taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;
 • Declarație pe propria răspundere (dată personal), autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele față de persoane fizice sau juridice din România;
 • Copii legalizate de pe actele de stare civilă ( certificate de naștere, căsătorie). Dacă nașterea sau casatoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul românesc transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;
 • Promisiunea acordării cetățeniei de către statul de domiciliu - traducere în limba româna, legalizată și copie xerox de pe original; ori - Dovada obținerii cetățeniei statului de domiciliu, traducere în limba româna, legalizată, precum și fotocopia originalului sau copie legalizată a pașaportului străin în cazul obținerii altei cetățenii;
 • Certificatele de naștere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinților, dacă este cazul, transcrise. Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune și consimțământul său autentificat dat în fața notarului sau a consulului.
 • Procura specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiile consulare ale României pentru depunerea cererii de renunțare și copie legalizată de pe pașaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune și copia propriului act de identitate;
 • 1 dosar cu șină.

IMPORTANT!

 • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.
 • Cererile care nu sunt însoțite de toate documentele nu se primesc.
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naștere !
 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnata de statul emitent, conform Convenției adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori sa fie supralegalizate.
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenții diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.
 • La cererile de renunțare la cetățenia româna, formulate de persoane care au dobândit și o altă cetățenie, este necesar să se depună:
  • 1. dovada deținerii cetățeniei române (copie legalizată după pașaportul românesc valabil sau o adeverință eliberată de Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei) din care să rezulte ca este cetățean român;
  • 2. dovada altei cetățenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba româna legalizată și copie legalizată a pașaportului;

Intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2017, care elimină cvasitotalitatea taxelor consulare

31.01.2017

La data de 1 februarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 1/2017, care, între altele, elimină cvasitotalitatea taxelor aferente serviciilor consulare prestate …

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…

Creația muzicală românească reprezentată în concertul ”Women of Note” - un tribut adus femeilor compozitor europene

10.03.2017

Ambasada României, alături de alte ambasade și centre culturale din statele membre UE și Delegația UE în Canada a marcat Ziua Internațională a Femeii…

Eveniment de marcare a predării, de către România, a Președinției IHRA

08.03.2017

Luni 6 martie 2017, Ambasada României la Ottawa a găzduit un eveniment de marcare a încheierii mandatului României ca Președinte al Alianței…