Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Actele și taxele necesare pentru renunțarea la cetățenia română

În conformitate cu articolul 26 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată și modificată, acestea sunt următoarele :

 • Înregistrarea cererii  privind renunțarea la cetățenia româna: taxa consulară - A se vedea sectiunea Taxe consulare;
 • Publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial;
 • Cazierul judiciar din România ( valabil 3 luni de la data emiterii );
 • Adeverințe privind debitele către stat, eliberate de: 1) administrația financiară și 2) direcția de impozite și taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;
 • Declarație pe propria răspundere (dată personal), autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele față de persoane fizice sau juridice din România;
 • Copii legalizate de pe actele de stare civilă ( certificate de naștere, căsătorie). Dacă nașterea sau casatoria a avut loc în străinătate, se depune certificatul românesc transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;
 • Promisiunea acordării cetățeniei de către statul de domiciliu - traducere în limba româna, legalizată și copie xerox de pe original; ori - Dovada obținerii cetățeniei statului de domiciliu, traducere în limba româna, legalizată, precum și fotocopia originalului sau copie legalizată a pașaportului străin în cazul obținerii altei cetățenii;
 • Certificatele de naștere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinților, dacă este cazul, transcrise. Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune și consimțământul său autentificat dat în fața notarului sau a consulului.
 • Procura specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică/oficiile consulare ale României pentru depunerea cererii de renunțare și copie legalizată de pe pașaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune și copia propriului act de identitate;
 • 1 dosar cu șină.

IMPORTANT!

 • Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.
 • Cererile care nu sunt însoțite de toate documentele nu se primesc.
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naștere !
 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnata de statul emitent, conform Convenției adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori sa fie supralegalizate.
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenții diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.
 • La cererile de renunțare la cetățenia româna, formulate de persoane care au dobândit și o altă cetățenie, este necesar să se depună:
  • 1. dovada deținerii cetățeniei române (copie legalizată după pașaportul românesc valabil sau o adeverință eliberată de Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei) din care să rezulte ca este cetățean român;
  • 2. dovada altei cetățenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba româna legalizată și copie legalizată a pașaportului;

Program de lucru cu publicul - 30 aprilie - 1 mai 2018

24.04.2018

Vă informăm că Ambasada României la Ottawa nu are program de lucru cu publicul în zilele de Luni, 30 aprilie 2018 și Marți, 1 Mai 2018 (Ziua Muncii). …

Program de lucru cu publicul în perioada 20 aprilie - 11 mai 2018

16.04.2018

În perioada 20 aprilie - 11 mai 2018, Secția consulară a Ambasadei va funcționa în regim de permanență (preluarea solicitărilor de informații,…

Implementarea sistemului de notificare SMS cu privire la expirarea pasaportului

07.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…