Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Precizări privind documentele ce însoțesc cererile de redobândire ori de renunțare la cetățenia româna:

 • cazierele din România să nu fie mai vechi de 3 luni la data completării cererii;
 • certificatele de stare civilă să fie depuse în copie legalizată;
 • încheierile de autentificare să fie aplicate pe verso și nu pe fila alăturată, iar în situația în care documentul are mai multe pagini, să se aplice sigiliul între file;
 • să se atașeze la dosar dovada schimbării numelui sau prenumelui, când este cazul;
 • la cererile de renunțare la cetățenia româna, formulate de persoane care au dobândit și o altă cetățenie, este necesar să se depună: 
   - dovada deținerii cetățeniei române (copie legalizată după pașaportul românesc valabil sau o adeverință eliberată de Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetățean român;
   - dovada altei cetățenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba româna legalizată și copie legalizată a pașaportului;
 • copiii, pâna la vârsta de 18 ani pierd cetățenia româna împreuna cu părinții, iar cei care au 14 ani sau mai mult vor depune declarații autentificate la dosarul părinților.
 • cererea de redobândire a cetățeniei române (art.10 şi 101) să fie însoțită de dovada pierderii cetățeniei române;
 • cererea de renunțare sau redobândire a cetățeniei române, să fie însoțită de dovada (chitanța) plății taxei consulare;
 • declarația depusă de petent că nu are datorii ori că nu a mai depus altă cerere, trebuie să fie dată personal, nu de mandatar, și legalizată.
 • depunerea prin mandatar a cererii de redobândire (acordare) a cetățeniei române reprezinta o EXCEPȚIE, în aceasta situație neputându-se constata direct, dacă solicitantul cunoaște limba româna. Legea cere să fie un caz temeinic justificat, de aceea trebuie dovedit cu înscris oficial care să convingă de faptul că persoana în cauza nu se poate prezenta personal vreme îndelungată pentru a-și depune cererea.
 • documentele emise de autoritățile statului de domiciliu trebuie să fie supralegalizate sau să răspundă normelor Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;
 • CEREREA să se formuleze pe numele legal purtat și pe același nume să fie toate actele depuse de petent.

Potrivit art.10 și 10¹ din Legea cetățeniei române nr. 21/1991 republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 98/06.03.2000 modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 68 din 13 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 542/01.10.2002 și prin Legea 405/2003, cetățenia româna se poate acorda persoanei care a avut această cetățenie și solicită redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, dacă îndeplinește în mod corepunzător prevederile legale, chiar dacă are o altă cetățenie.

Cererea se aprobă prin Hotarare de Guvern la propunerea Ministerului Justiției. Data dobândirii cetățeniei române este data depunerii juramântului în fața șefului misiunii diplomatice/oficiului consular.

Actele necesare pentru redobândirea cetățeniei române, de către persoanele care au pierdut cetățenia româna înainte de 22 decembrie 1989 și descendenți de gr. I și II ai acestora

În conformitate cu art. 101 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată și modificată prin Legea 405/2003, acestea sunt urmatoarele :

 • pașaport original și copie legalizată;
 • copie legalizată a buletinului sau a cărții de identitate a soțului (pentru persoanele căsătorite cu cetățeni români);
 • cazier judiciar din România (valabil 3 luni de la data emiterii);
 • cazier judiciar din străinătate – valabil 1 an de la data emiterii - traducere în limba româna, legalizată și copie xerox a originalului;
 • acte de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, etc.) - copii legalizate pentru titulari și ascendenți (părinți, bunici) foști cetățeni români; dacă actele de stare civilă au fost întocmite în străinătate, se vor anexa și traduceri legalizate în limba română; copiile și traducerile legalizate notarial în țara de reședință vor fi, după caz, apostilate sau supralegalizate;
 • dovada scrisă (adeverință) privind data pierderii sau a ridicarii neimputabile a cetățeniei române sau că localitatea de naștere s-a aflat pe teritoriul României pâna în august 1940 (de la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei, copia documentului de aprobare a renunțării la cetățenia româna, alt document eliberat de o autoritate competentă – ex. stare civilă, evidenta populatiei, primarie, arhivele statului, arhivele judetene etc.), sau documente personale;
 • declarație personala, autentificata din care sa rezulte daca a mai depus sau nu o alta cerere de redobândire a cetățeniei române;
 • declarație personală ) autentificată din care să rezulte că în prezent nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranței naționale și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități;
 • declarație scrisă personal, la depunerea cererii, din care să rezulte menținea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România. Aceeași opțiune se face și pentru copiii minori pentru care se solicită redobândirea cetățeniei române;
 • certificate de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanților și consimțământul pentru obținerea cetățeniei române dat prin declarație autentificată de către minorii de peste 14 ani;
 • acordul părinților pentru dobândirea cetățeniei de către copiii minori, dat prin declarație autentificată;
 • la momentul depunerii cererii se vor completa formularul și lista cu date personale.

 

IMPORTANT !

 

 • CEREREA SE DEPUNE PERSONAL. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială și autentificată.
 • CERERILE SE PRIMESC NUMAI ÎNSOȚITE DE TOATE DOCUMENTELE

  În conformitate cu articolul 10 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată și modificată prin OUG nr. 43/29 mai 2003, acestea sunt următoarele:

 • Publicarea Hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial;
 • PAȘAPORT ORIGINAL și copie legalizată;
 • CAZIER JUDICIAR din România (valabil 3 luni de la data emiterii);
 • CAZIER JUDICIAR din străinătate - valabil un an de la data emiterii - traducere în limba româna legalizată și copie xerox a originalului;
 • Acte de stare civilă - copii legalizate ( certificate de naștere, căsătorie). Dacă nașterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română ;
 • DECLARAȚII pe proprie răspundere, autentificate la notar sau la misiunea diplomatică/oficiile consulare ale României, din care să rezulte :
  1. dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetățeniei ;
  2. dacă dorește rebobândirea cetățeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România
  3. DECLARAȚIE personală autentificată din care să rezulte că în prezent nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranței naționale și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități;
 • DOVADA scrisă privind data pierderii cetățeniei române - adeverință eliberată de misiunea diplomatică/oficiile consulare ale României sau Serviciul Pașapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunțarea la cetățenia româna;
 • formularul și lista cu date personale

IMPORTANT!

 • CERERILE SE DEPUN PERSONAL. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială și autentificată. Mandatarul va depune și copia propriului act de identitate.
 • Cererile care nu sunt însoțite de toate documentele nu se primesc.
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naștere !
 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnata de statul emitent, conform Convenției adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori să fie supralegalizate.
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenții diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.

 Actele necesare pentru redobândirea cetățeniei romane, de catre persoanele care au pierdut cetățenia romana dupa 22 Decembrie 1989

În conformitate cu articolul 10 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată și modificată prin OUG 43/29 mai 2003, acestea sunt urmatoarele:

 • Publicarea Hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial;
 • PAȘAPORT ORIGINAL și copie legalizată;
 • CAZIER JUDICIAR din România (valabil 3 luni de la data emiterii);
 • CAZIER JUDICIAR din străinătate - valabil un an de la data emiterii - traducere în limba româna legalizată și copie xerox a originalului;
 • Acte de stare civilă - copii legalizate (certificate de naștere, căsătorie). Dacă nașterea sau căsătoria a avut loc în străinătate, copiilor legalizate le vor fi anexate traduceri legalizate în limba română;
 • DECLARAȚII pe proprie răspundere, autentificate la notar sau la misiunea diplomatică/oficiile consulare ale României, din care să rezulte:
  1. dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetățeniei ;
  2. dacă dorește rebobândirea cetățeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România ;
 • DECLARAȚIE personală autentificată din care să rezulte ca în prezent nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranței nationațe și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități;
 • DOVADA scrisă privind data pierderii cetățeniei române - adeverința eliberată de misiunea diplomatică/oficiile consulare ale României sau Serviciul Pașapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunțarea la cetățenia româna;
 • formularul și lista cu date personale;

IMPORTANT!

 • CERERILE SE DEPUN PERSONAL. Numai în cazuri temeinic justificate (dovedite cu înscris oficial) cererea se poate depune prin mandatar cu procură specială și autentificată. Mandatarul va depune și copia propriului act de identitate.
 • Cererile care nu sunt însoțite de toate documentele nu se primesc.
 • Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naștere !
 • Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenției adoptată la Haga la 5 oct. 1961, ori sa fie supralegalizate.
 • În cazul în care actele sunt întocmite de agenții diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.

 

Program de lucru cu publicul - 30 aprilie - 1 mai 2018

24.04.2018

Vă informăm că Ambasada României la Ottawa nu are program de lucru cu publicul în zilele de Luni, 30 aprilie 2018 și Marți, 1 Mai 2018 (Ziua Muncii). …

Program de lucru cu publicul în perioada 20 aprilie - 11 mai 2018

16.04.2018

În perioada 20 aprilie - 11 mai 2018, Secția consulară a Ambasadei va funcționa în regim de permanență (preluarea solicitărilor de informații,…

Implementarea sistemului de notificare SMS cu privire la expirarea pasaportului

07.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…