Redobândirea/renunţarea la cetăţenia română

Clarificarea cetăţeniei române

Persoanele care nu mai dețin pașaport românesc sau carte de identitate românească în curs de valabilitate pot solicita clarificarea cetățeniei lor. În urma îndeplinirii procedurii de clarificare a cetățeniei, persoanelor respective li se vor elibera dovezi de cetățenie română, în condițiile "Legii Cetățeniei Române" Nr. 21/1991 republicată, modificată și completată.

Acte necesare:

a) cererea privind clarificarea cetățeniei române, completată și semnată;

b) act de identitate străin în curs de valabilitate;

c) fotocopii ale actelor de stare civilă eliberate de autoritățile române (certificate de naștere sau căsătorie), dacă există;

d) fotocopii de documente de identitate eliberate de autoritățile române (buletin, pașaport, permis de conducere), dacă există;

Durată de soluționare: aproximativ 90 de zile de la data depunerii cererii. 

Program de lucru cu publicul - 30 aprilie - 1 mai 2018

24.04.2018

Vă informăm că Ambasada României la Ottawa nu are program de lucru cu publicul în zilele de Luni, 30 aprilie 2018 și Marți, 1 Mai 2018 (Ziua Muncii). …

Program de lucru cu publicul în perioada 20 aprilie - 11 mai 2018

16.04.2018

În perioada 20 aprilie - 11 mai 2018, Secția consulară a Ambasadei va funcționa în regim de permanență (preluarea solicitărilor de informații,…

Implementarea sistemului de notificare SMS cu privire la expirarea pasaportului

07.03.2018

În cadrul demersurilor derulate în comun de Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular, și Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția…

Anunț: Activarea sistemului de servicii consulare online (SIMISC)

07.07.2016

Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular din MAE, a început implementarea Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat…