Promovare economică

Schimburi comerciale bilaterale

         

                                      1. Schimburi comerciale bilaterale:

 

 • Conform statisticii române:

 

                                                                                  - milioane dolari SUA –

 

2013

2014

 

2015

 

2016

2017

2018/9 luni

T O T A L

309,8

284,6

151,4

198,4

341,8

261,6

E x p o r t

160,4

207,8

83,2

117,3

213,5

152,5

I m p o r t

149,4

76,8

68,2

81,1

128,3

109,1

Sold

+11,0

+131,0

+15,0

+36,2

+85,2

+43,4

 

 

          În primele 9 luni ale anului 2018, exporturile românești în Canada au fost de 152,5 milioane dolari SUA (scădere cu 10,5% față de aceeași perioadă a anului 2017), iar importurile românești din Canada au fost de 109,1 milioane dolari SUA (creștere cu 12,6% față de aceeași perioadă a anului 2017), volumul total al comerțui bilateral fiind de 261,6 milioane dolari SUA (scădere cu 2,1%), cu un excedent de 43,4 milioane dolari SUA (scădere cu 45%).

         Principalele grupe de produse comercializate în primele 9 luni ale anului 2018 au fost:

La export:

• Fontă, fier și oțel – 58,97 milioane USD

• Produse din fontă, fier sau oțel – 18,28 milioane USD

• Reactori nucleari, boilere, mașini și dispozitive mecanice – 17,63 milioane USD

• Materiale textile și articole din aceste materiale – 10,68 milioane USD

• Cauciuc și articole din cauciuc – 7,52 milioane USD

• Mașini și aparate electrice – 6,58 milioane USD

• Mobilă și mobilier medico – chirurgical – 5,65 milioane USD

• Materiale plastice și articole din material plastic – 4,30 milioane USD

• Aeronave și echipamente auxiliare de transport pentru navigația aeriană sau spațială – 2,10 milioane USD

• Instrumente și aparate optice, fotografice și cinematografice – 1,92 milioane USD

 

La import:

• Combustibili, uleiuri minerale, materiale bituminoase – 39,41 milioane USD

• Produse farmaceutice – 16,99 milioane USD

• Produse chimice anorganice – 15,29 milioane USD

• Reactori nucleari, boilere, mașini și dispozitive mecanice – 13,44 milioane USD

• Mașini și aparate electrice – 3,57 milioane USD

• Cărți, ziare, ilustrate, imprimate, manuscrise, texte, schițe – 2,43 milioane USD

• Alte metale comune, cermeturi, articole din acestea – 1,90 milioane USD

• Preparate alimentare diverse – 1,74 milioane USD

• Automobile, tractoare, biciclete, alte vehicule și accesorii – 1,35 milioane USD

În ceea ce privește structura exporturilor românești pe piața canadiană, în primele 9 luni ale anului 2018, se constată o creștere a acestora cu 5,7% la capitolul metale comune și articole din metale comune față de primele 9 luni ale anului 2017, în timp ce, în cazul exporturilor de materiale plastice și produse din cauciuc se constată o scădere cu 9,7%, în comparație cu exporturile înregistrate la acest capitol în primele 9 luni ale anului 2017.

De asemenea, se constată o creștere de 10 ori a exporturilor de produse vegetale românești pe piața canadiană, în primele 9 luni ale anului 2018, față de aceeași perioadă a anului trecut, precum și o creștere a exporturilor de produse de origine animală cu 52,2% și o creștere cu 13,9% a exporturilor românești de încălțăminte în Canada față de perioada ianuarie – august 2017.

Totodată, exporturile produselor alimentare românești au înregistrat o creștere cu 4,6% în primele 9 luni ale anului 2018 în comparație cu primele 9 luni ale anului 2017, exporturile de mașini, aparate și echipamente electrice au crescut cu 56,4%, în timp ce exporturile de vehicule și nave au scăzut cu 88,8%, iar exporturile de instrumente și aparate optice au scăzut cu 34,1%.

Diminuarea exporturilor românești în primele 9 luni ale anului 2018 în comparație cu aceeași perioadă a anului 2017 a fost determinată de scăderea considerabilă a exporturilor de vapoare și bărci pentru transportul de mărfuri și de persoane, care au înregistrat valoarea de USD în perioada ianuarie – septembrie 2018 în comparație cu perioada ianuarie – septembrie 2017, când exporturile respective au atins valoarea de USD. În context, am în atenție identificarea motivelor care au condus la scăderea menționată și stimularea operațiunilor de export la produsele respective, precum și diversificarea exporturilor românești pe piața canadiană.

Referitor la structura importurilor românești din Canada, în perioada ianuarie – septembrie 2018, acestea au înregistrat o creștere cu 16,8% la capitolul pește și crustacee și o creștere cu 56,8% la capitolul produse minerale, în timp ce importurile de metale comune și articole din metale comune au scăzut cu 14,8%.

Importurile de produse textile au scăzut cu 8%, în timp ce importurile de mașini și echipamente electrice au crescut cu 16,9%.

          Domenii ţintă, de creştere a exporturilor româneşti, în Canada:

        - Industria aeronautică (furnizarea de componente pentru aeronavele Bombardier);

        - Industria navală (furnizarea de echipamente, componenteşipiese de schimb);

        - Industria textilă (furnizarea de îmbrăcăminteşitricotaje);

        - Industria lemnului (furnizarea de mobilădinlemnmasivşimobilăstil);

        - Industria alimentară (exportul de fructe şi legume proaspete, vinuri şi băuturi alcoolice,  produse bio).

 • Conform statisticii canadiene (ianuarie – septembrie 2018):

          Exportul românesc în Canada, în primele 9 luni ale anului 2018 s-a situat la nivelul de 286,6 milioane USD, respectiv o scădere de 12,7% comparativ cu primele 9 luni ale anului 2017, iar importul s-a ridicat la 130,3 milioane USD, respectiv o creștere de 57,0% față de primele 9 luni ale anului 2017. Balanţa comercială a fost excedentară pentru România în perioada ianuarie - septembrie 2018, conform statisticii canadiene, cu 156,3 milioane USD.

          Pentru a oferi o imagine în structură, în paralel, pe baza datelor statistice româneşti şi canadiene, asupra exporturilor României în Canada în primele 9 luni ale anului 2018 şi a creşterilor faţă de primele nouă luni ale anului 2017, prezentăm o analiză pe Secţiuni din Sistemul Armonizat (S.A.):

Secţ. S.A.

DENUMIRE SECŢIUNE

Statistică

România

Creştere 2018 (9 luni)/2017 (9 luni) (%)

Statistică  Canada

Creştere 2018 (9 luni)/2017 (9 luni) (%)

 

TOTAL 2018 (9 luni), din care:

152,5

-10,5

286,6

-12,7

I

Produse ale regnului animal

0,04

52,2

0,14

-62,2

II

Produse ale regnului vegetal

0,8

960,4

0,87

-59,7

III

Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală

-

-

-

-

IV

Produse alimentare, băuturi, tutun

1,9

4,6

1,99

19,9

V

Produse minerale

-

-

-

-

VI

Produse ale industriei chimice

4,3

12,7

6,63

25,8

VII

Materiale plastice, cauciuc

11,8

-9,7

21,23

-1,0

VIII

Piei brute, tăbăcite şi produse din acestea

0,3

24,4

2,73

29,4

IX

Lemn şi articole din lemn

1,0

22,2

3,75

34,4

X

Pastă de lemn, hârtie

0,03

67,5

0,68

28,3

XI

Materiale textile şi articole din acestea

10,7

101,4

48,71

21,2

XII

Încălţăminte, pălării, umbrele

0,7

13,9

19,54

-1,3

XIII

Articole din piatră, ipsos, ciment

1,2

14,9

1,51

18,0

XV

Metale comune şi articole din acestea

80,6

5,7

88,95

15,4

XVI

Maşini şi aparate, echipamente electrice

24,2

56,4

57,06

22,7

XVII

Vehicule, aeronave

4,3

-88,8

9,77

-86,5

XVIII

Instrumente şi aparate optice, foto, cinematografice

2,2

-34,1

7,00

-11,7

XX

Mărfuri şi produse diverse

5,8

  -33,4

13,65

-13,8

                                                                                            - milioane dolari USD –

 

2. Strategia dezvoltării relațiilor economice bilaterale în anul 2019

 

a) Produsele/serviciile românești care pot fi asimilate de piața țării de reședință, cu propuneri concrete de acțiuni pentru promovarea acestora

 • îmbrăcăminte şi confecţii textile. Importul canadian de îmbrăcăminte, confecţii, textile şi tricotaje are o tendinţă constantă de creştere, datorită, pe de o parte restructurării producţiei interne, cât şi puternicei concurenţe mondiale, atât din partea ţărilor din Asia (în special China şi India), Africa şi America Latină, cât şi a celor din Europa de Est. După liberalizarea comerţului cu textile s-a înregistrat o creştere continuă a exportului nostru în Canada, situaţie care confirmă că România ocupă un sector relativ bine definit pe această piață. Pentru consolidarea prezenței acestor produse, propunem participarea producătorilor români la târguri și expoziții de profil organizate în Canada, precum și organizarea de misiuni economice cu participarea producătorilor și exportatorilor din țara noastră și potențialilor parteneri canadieni;
 • încălţăminte. Canada este un importator major de încălţăminte, iar această grupă de produse a reprezentat, în ultimii ani, principalul articol cu continuitate şi pondere ridicată în exportul României în Canada. Pentru consolidarea prezenței acestor produse, propunem participarea producătorilor români la târguri și expoziții de profil organizate în Canada, precum și organizarea de misiuni economice cu participarea producătorilor și exportatorilor din țara noastră și potențialilor parteneri canadieni;
 • mobilă şi articole de mobilier. Ca elemente de susţinere a exportului românesc de mobilă şi produse de mobilier pe această piaţă propunem intensificarea participării furnizorilor români la principalele manifestări şi târguri naţionale şi internaţionale de profil organizate anual în Canada Pentru consolidarea prezenței acestor produse, propunem participarea producătorilor români la târguri și expoziții de profil organizate în Canada, precum și organizarea de misiuni economice cu participarea producătorilor și exportatorilor din țara noastră și potențialilor parteneri canadieni;
 • bare de oțel. Pe fondul existenței tarifelor de retaliere impuse de Canada importurilor de produse siderurgice din SUA, există o tendință de creștere a importurilor românești de bare de oțel pe piața canadiană;
 • anvelope. Principalul produs exportat la această grupă sunt anvelope noi, realizate în România de firma Michelin şi exportate cu precădere în zona de est a Canadei, unde producătorul francez deţine o reţea de desfacere;
 • produse alimentare. În anul 2018, a fost organizat la Montreal primul salon de vinuri românești, existând perspectiva creșterii prezenței acestor produse pe piața canadiană, prin colaborarea cu Societatea de Alcool din Quebec (SAQ). Propunem intensificarea acțiunilor de promovare prin organizarea de noi degustări de vinuri românești, atât în Montreal, cât și în Toronto, prin intermediul Societății de Alcool din provincia Ontario (LCBO). De asemenea, pentru consolidarea exporturilor de produse vegetale (conserve de legume, gemuri, miere, siropuri, ape minerale etc,) propunem participarea producătorilor și exportatorilor români la târgul de produse alimentare SIAL Toronto, din perioada 30 aprilie – 02 mai 2019.

 

b) Acțiuni propuse pentru consolidarea excedentului comercial

 • organizarea de misiuni economice pe domenii de activitate, cu participarea producătorilor și exportatorilor români și a potențialilor parteneri canadieni, având ca obiectiv, atât consolidarea colaborărilor deja existente, cât și diversificarea exporturilor pe piața canadiană, prin identificarea unor noi oportunități de afaceri și noi domenii de colaborare;
 • asigurarea sprijinului permanent acordat firmelor românești în cadrul acțiunilor de promovare a ofertei de export, prin identificarea de potențiali parteneri canadieni și dezvoltarea cooperării economice existente între firmele din România și Canada;
 • participarea la acţiunile promoţionale zonale (expoziţii, simpozioane, prezentări, vizite la Camerele de Comerţ şi Industrie locale, vizite la firme, etc);
 • identificarea de noi târguri internaționale și expoziții organizate în Canada și propuneri de participare a companiilor românești la târgurile și expozițiile respective;
 • acordarea de asistență de specialitate agenților economici români care se deplasează în Canada, în vederea prospectării, negocierii și încheierii de contracte de export sau realizării de investiții/înființării de filliale sau reprezentanțe.

Gala Asociației Inginerilor Români din Canada

28.10.2019

Sâmbătă, 26 octombrie 2019, la Toronto, însărcinatul cu afaceri, Bogdan Mănoiu, a participat la cea de-a 14-a Gală a Asociației Inginerilor Români din …

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE

10.10.2019

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 - Material informativ- …

ANUNT - Alegeri pentru Președintele României 2019

17.09.2019

Actele de identitate, valabile în ziua votării, pe baza cărora se poate vota pentru alegerea Președintelui României în noiembrie 2019 sunt: Car…

Ghid privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

25.04.2019

În cadrul demersurilor de informare a cetățenilor români care se află temporar/permanent în străinătate, Agenția Națională de Administrare Fiscală…